Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

onsdag 6. oktober 2010

Oppdateringer i menyen i høst

I løpet av høsten vil det komme noen oppdateringer i menyen på utleira.no.

Det vil komme et eget punkt for elite-idrett, kalt "Elite".

Under fotball-menyen vil navn på en del lag bli forenklet, til kun "gutter" og "jenter" slik som under håndball.  Dette vil gjøre menyen under fotball litt mer oversiktlig.
NB: overskrift på selve siden for laget styres fortsatt av laget selv, i innstillinger for bloggen til laget.

Det kommer mer info når enkelt-endringer blir gjort.

mandag 7. juni 2010

Meny-bug (fikset)

Nevnte feil skal nå være fikset.

Det var en MS IE 7+8 z-index-bug som slo til, uvisst av vilken grunn (siden det ikke hadde vært noen endring i kode i den tiden nevnte bug ble lagt merke til).

En senere omgåelse av problemet kan være å ha en egen side på hovedsiden for hhv fotball og håndball med en enkel liste til lagene.

Meny-bug

Det blir jobbet med meny-bug som kom nå i dag - det gjelder MS IE versjon 8, og har trolig med IE7-modus i IE8 å gjøre...

Det blir jobbet med saken og en mulig (midlertidig) omgåelse av problemet.

torsdag 27. mai 2010

Tips: Ingress og "les mer"

Det er mulig å la et innlegg ha en kort ingress selv om selve innlegget/ nyheten er lang.

Når du skriver en nyhet så er det en knapp på knappelinjen som ser ut som et papirark som er revet på tvers.
Du kan plassere markøren på et egnet sted og klikke på knappen, så kommer det en skillelinje i editor.  Denne linja blir erstatted med en "les mer"-lenke på selve bloggen...

søndag 9. mai 2010

Endret webadresse på håndballdamer

De fleste webadressene (URL-ene) er tidløse og uavhengige av ytre omstendigheter.
F.eks. har de fleste håndball- og fotball-lag webadresse basert på fødselsår.

Dette gjelder ikke håndballdamene som spiller i 2.1., 3. og 4. divisjon (gratulerer til nyopprykkede 1.div.lag, forresten!).

Derfor vil webadressene til disse tre lagene bli endret i kommende uke, fra å være basert på divisjon, f.eks. haandballdamer-3div.utleira.no, til å være basert på første-, andre- og tredje-lag, f.eks. haandballdamer2.utleira.no (som altså er "andrelaget" som spiller i 3.div.).

tirsdag 4. mai 2010

Innhold bør plasseres i innlegg eller sider

Tilgang til å skrive innhold i utleira.no-bloggene er ment for innlegg (nyheter) og sider (statisk info).

Av praktiske årsaker er tilgangen en admin-tilgang, for enkelt å kunne administrere sidene med statisk info.

Dersom enkelt-lag selv endrer på utseendet så er det to ting som gjør at endringene risikerer å gå tapt: hensynet til vedlikehold  (viktigst) og brukeropplevelse av hele utleira.no-webstedet (også "litt" viktig...).

Vedlikehold: Av og til vil malen for hele bloggen bli oppdatert - denne overskriver i utgangspunktet alt utseende som ligger der fra før.  Det finnes noen mekanismer i Blogger for å beholde noe ved en slik oppdatering, og noe vil bli passet på videreført av undertegnede.  Slikt manuelt vedlikehold er imidlertid begrenset av kapasitet - i praksis vil det kun omfatte hovedsiden (UIL) og hovedsidene for idrettene, samt felles-info/ reklame for hhv fotball- og håndball-lagene.

Brukeropplevelse: Jeg prøver å la lesere/ brukere kunne finne ca de samme tingene på ca det samme stedet på alle utleira.no-sider, f.eks. ved å isolere info spesifikt for hvert lag i kolonnen til høyre. Innenfor kolonnen til høyre bør viktig info komme øverst og være lett å se - f.eks. liste over sidene som typisk inneholder fast info om laget.

Webmaster kommer ikke til å gå aktivt inn utenom vedlikehold og slette bokser/ widgets som er lagt til selv, som bilder, info-tekst e.l., men det er tryggest å plassere innhold i innlegg eller sider.

fredag 30. april 2010

For å logge inn...

For dere som administrerer websider for lag og styrer, og vil skrive nytt innhold eller redigere noe gammelt:

Gå til blogger.com og logg inn med bruker du skal ha fått.  Der vil de bloggene du har tilgang til være tilgjengelig.

Innhold bør begrenses til innlegg og sider.

tirsdag 27. april 2010

Gradvis overgang til nytt utseende

De nye websidene er klar til å brukes med en gang, både med nyheter/ innlegg og mht sider/ statisk info (faste treningstider, kontaktinfo osv).

Men alt vil ikke være ferdig på alle sider fra starten av, spesielt i bunn, til høyre og til venstre på sidene.  Dette blir gjort klart i løpet av de nærmeste ukene.

Se hovedsidene for fotball, fotball.utleira.no, for hvordan det vil bli for enkelt-lag når det er ferdig.

Tips: ikke legg ut epost i klartekst

Det finnes personer (med lav moral) på nett som samler inn epostadresser fra åpent tilgjengelige websider med automatiske programmer.  Logikken er at dersom de får sendt uønsket reklame til 10 millioner epostadresser så vil det lønne seg for dem dersom noen få personer svarer, eller lar seg lure.

Denne innsamlingen av epostadresser fokuserer mest på lett tilgjengelige adresser, dvs at du er i faresonen dersom du legger ut epostadressen din som ren tekst i det som er synlig eller i HTMLen.

Anbefalingen er altså: ikke legg epost i klartekst.

Alternativ: lag et bilde av epostadressen - en person forstår det lett, mens det er litt verre å plukke opp med et automatisk epost-innhøstingsprogram.

Se mer om "spam" / søppelpost, og noen tips.

Laste opp fil til blogg

Det er ikke mulig å laste opp filer slik det har vært gjort før:
Vedr. opplasting av filer (word, pdf mm.) så er det av sikkerhetsårsaker ikke mulig å gjøre det når systemet kjører fra blogger som i den nye løsningen. Filer som skal publiseres må derfor lastes opp på alternativ server - en meget god gratisløsning for dette er f.eks. dropbox.com. Filer som skal være offentlig tilgjengelig over nettet legges i dropbox sine Public alt. Photos mapper. Hver fil i disse mappene har sin egen unike nettadresse som kan lenkes til fra bloggene. (Info dropbox)
Et annet alternativ er å bruke Google Documents, der en også kan la et dokument bli offentlig tilgjengelig, og så lenke direkte til dette.
En kan nå laste opp alle slags filer til Google Documents, og så publisere via dele/"share"-funksjonaliteten.