Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

tirsdag 27. april 2010

Laste opp fil til blogg

Det er ikke mulig å laste opp filer slik det har vært gjort før:
Vedr. opplasting av filer (word, pdf mm.) så er det av sikkerhetsårsaker ikke mulig å gjøre det når systemet kjører fra blogger som i den nye løsningen. Filer som skal publiseres må derfor lastes opp på alternativ server - en meget god gratisløsning for dette er f.eks. dropbox.com. Filer som skal være offentlig tilgjengelig over nettet legges i dropbox sine Public alt. Photos mapper. Hver fil i disse mappene har sin egen unike nettadresse som kan lenkes til fra bloggene. (Info dropbox)
Et annet alternativ er å bruke Google Documents, der en også kan la et dokument bli offentlig tilgjengelig, og så lenke direkte til dette.
En kan nå laste opp alle slags filer til Google Documents, og så publisere via dele/"share"-funksjonaliteten.

0 comments: