Dette er hjemmesiden til Utleira Idrettslag. Her finner du informasjon om våre aktiviteter - alt fra beskjeder om treninger, cup'er og turneringer - til oversikt over treningstider, trenere og deltagere.

tirsdag 4. mai 2010

Innhold bør plasseres i innlegg eller sider

Tilgang til å skrive innhold i utleira.no-bloggene er ment for innlegg (nyheter) og sider (statisk info).

Av praktiske årsaker er tilgangen en admin-tilgang, for enkelt å kunne administrere sidene med statisk info.

Dersom enkelt-lag selv endrer på utseendet så er det to ting som gjør at endringene risikerer å gå tapt: hensynet til vedlikehold  (viktigst) og brukeropplevelse av hele utleira.no-webstedet (også "litt" viktig...).

Vedlikehold: Av og til vil malen for hele bloggen bli oppdatert - denne overskriver i utgangspunktet alt utseende som ligger der fra før.  Det finnes noen mekanismer i Blogger for å beholde noe ved en slik oppdatering, og noe vil bli passet på videreført av undertegnede.  Slikt manuelt vedlikehold er imidlertid begrenset av kapasitet - i praksis vil det kun omfatte hovedsiden (UIL) og hovedsidene for idrettene, samt felles-info/ reklame for hhv fotball- og håndball-lagene.

Brukeropplevelse: Jeg prøver å la lesere/ brukere kunne finne ca de samme tingene på ca det samme stedet på alle utleira.no-sider, f.eks. ved å isolere info spesifikt for hvert lag i kolonnen til høyre. Innenfor kolonnen til høyre bør viktig info komme øverst og være lett å se - f.eks. liste over sidene som typisk inneholder fast info om laget.

Webmaster kommer ikke til å gå aktivt inn utenom vedlikehold og slette bokser/ widgets som er lagt til selv, som bilder, info-tekst e.l., men det er tryggest å plassere innhold i innlegg eller sider.